Monday, August 17, 2009

यशासाठी घ्या राईट टर्न

देशाच्या पहिल्या १०० उद्योगांच्या यादीत किमान पाच तरी उद्योग मग ते कुठल्याही उत्पादन घेणारे असोत की कुठल्याही सव्र्हिस सेक्टरचे असोत, ते पूर्णपणे मराठी माणसांचे असायला हवेत! आज आपण पाहतो की ५० ते १०० कोटींच्या वर व्यवसाय करणाऱ्या मराठी उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय ३०० ते ५०० कोटींच्यावर वाढवायचा आहे, तसेच लाखाचा व्यवहार करणाऱ्यांना कोटी कोटीचे व्यवहार करायचे आहेत. त्याचबरोबर कित्येक तरुण-तरुणींना आज स्वत:चा उद्योग सुरू करायचा आहे आणि यशासाठी ते वाटेल ती मेहनत करायला तयार आहेत. मुख्य गोष्ट म्हणजे कुणाच्याही मनात आज कुठल्याही प्रकारचा न्यूनगंड दिसत नाही! मग थोडक्यात त्यांचे मुख्य प्रश्न काय ते जरा बघू या?