Tuesday, February 23, 2010

माझं tweet ......The World Leader!

२३ फेब्रुवारी,२०१०: जर्मन कंपनी मर्सिडिज-बेंझ ने भारतात त्यांची सगळ्यत महागडी लिमोझिन कार "S-Guard" विकायला आणली. किंमत ६ कोटी! कुठलाही प्रकारच आक्रमणाला ती तोंड देऊ शकते. ही जगातली सर्वात सुरक्षित कार म्हणुन ओळखली जाते. आता ह्या गाडी शेजारी असलेली व्यक्ति ओळखा? तमाम मराठी माणसांना अभिमान वाटावा असं हे नाव आहे श्री. सुहास कडल्सकर! मर्सिडिज-बेंझ कंपनीचे ते कॉर्पोरेट डायरेक्टर आहेत! त्यांच आपण त्रिवार अभिनंदन करुया!!


टीप: नेहमी पेक्षा आज फोटो जरा मोठा दिला आहे. अहो ह्या माणसाचं कर्तृत्व मोठं आहे! आपला माणुस आहे!! मराठी माणसांची अशी झेप बघितल्यावर खात्री पटते की स्वकर्तृवावर मराठी समाज सुद्दा कुठल्याही आक्रमणाला तोंड देऊ शकतो आणि वरील दिलेल्या मर्सिडिज S-Guard कार सारखा सुरक्षित ही राहू शकतो!

No comments: