Sunday, February 21, 2010

माझं tweet .....मुंबई बर्डस रेस! हा काय नविन प्रकार आहे?

२१ फेब्रुवारी, २०१०: एखाद्या समुद्र किनारी सुर्यास्त बघताना सुर्याने मावळायची मुळीच घाई करू नये असं आपल्याला वाटतं असतं! तसचं पहाटे पक्षांची किलबिल ऎकताना सुर्याने उगवायची घाई करु नये असही वाटतं. कारणं आपल्या मनात कुठलीही "रेस" नसते. म्हणजे निसर्गाने शांत रहावं! पण इथंही काही लोकांनी रेस आणलेली आहे. होय पक्षीनिरीक्षकांची रेस म्हणजे "बर्डरेस"! आज रविवारी, २१ फेब्रुवारीला सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ अशा १२ तासांमध्ये पक्ष्यांचं निरीक्षण आणि नोंद होणार आहे. यामध्ये, मुंबई व आजूबाजूच्या परिसरात (माथेरान, अलिबाग, उरण, इ.) हिंडून १२ तासांत किती प्रकारचे पक्षी आढळतात ते नोंदवायचं.चार जणांच्या टीम मघे एक अनुभवी बर्डवॉचर घेऊन चौघांनीही तो पक्षी पाहिल्याशिवाय त्याची नोंद दिलेल्या लॉगबुक मधे करायची नाही. त्यामध्ये वेळ, जागा, ऐकला/बघितला लिहायचं असतं. संध्याकाळी मीटिंग पॉइंट ठरलेला असतो. मग टॅली करायचं. जास्त माहिती हवी आहे का? क्लिक http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5589961.cms.  हा एक चांगला छंद म्हणुन जोपासला पाहिजे, त्याला "रेस" करण्याची काय गरज?

ही बातमी वाचल्या पासुन माझं मन थोडं अस्वस्थ झालं. कारण जर आपल्या प्रत्येक कृतीची आपण "रेस" करणार असू तर शांतपणा कशात आणि कुठे शोधायचा?

No comments: