Wednesday, March 24, 2010

माझं tweet.....महाराष्ट्रात विचारांच्या पारिजातकाचा सडा पडो!

 २४ मार्च, २०१०:  गेल्याच बुधवारी म्हणजे १६ मार्च रोजी, मी ........चला विचारांच तोरणं (नेटवर्क) बांधुया! गुढी उभारुया! या शिर्षकाखाली मराठी समाजात लगेच करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, निदान साकारात्मक विचारांच तोरण (नेटवर्क) तयार होणं गरजेच आहे, तरचं यशाची गुढी आपण उभारता येईल! असा विचार मांडला.

चांगल्या विचारांची ताकत काय असते हे आपल्याला पुण्यातील ८३व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी "माणिक्चंद" या गुटखा निर्मात्यांनी प्रायोजकत्व करावं किंवा नाही ह्या वादा मुळे अनुभवायला मिळाली. ह्याच सर्व श्रेय "तंबाखुच्या पैशांवर संमेलन नकोत" असा स्वच्छ पण बाणेदारपणे विचार मांडणाऱ्या जेष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांच आहे! हे यश त्यांच्या विचारांच आहे! महाराष्ट्राच्या नीतीमुल्यांच आहे! काल खऱ्या अर्थाने जय महाराष्ट्र झाला!!

टीप: मी लहान असताना गणपती साठी रोज सकाळी पारिजातकांची फुल वेचण्यासाठी जातं असे. झाडाखाली त्या सफेद सुगंधी फुलांचा सडा बघितल्यावर मन प्रसन्न व्हायचं. तसचं काहीस मला काल डॉ. बंग यांचे विचार ऐकल्यावर वाटलं. महाराष्ट्राच्या अराध्यदैवताला प्रार्थना करतो की महाराष्ट्रात आता असाच अखंड फुलांचा सडा पडु दे!

1 comment:

Anonymous said...

Nitin,
your ideas are no doubt fantastic,but they need to reach grassroots,through print media at the most economical cost,
it's time we make donors group ready to fund space in rural weekly,which will act as moral booster for rural public and students alike,
for that our city based papers are of no use.
could I make the use of your posting as test artical in rural weekly,
may be test will give us some input from readers,
I AM SHOCKED TO NOTE READERS DO NOT CARE TO POST THE COMMENT ONLINE,
That's very sad indeed,once I get okay from you I shall start test plan.