Monday, November 4, 2013

दिवाळी 2013 - Let's Accept Change!

4 नोव्हेंबर 2013:  मित्रांनो खुप महिन्यांनी ब्लॉग लिहायला घेतला आहे....  हल्ली खरचं वेळ मिळतं नाही म्हणून निदान फेसबुक वरुन इमेजेस सकट मेसेजेस पाठवत असतो. दुधाची तहान ताकावर!  काल पासुन सुरु झालेली दिवाळी! नेहमी प्रमाणे यंदाही भरपुर दिवाळी ई-ग्रीटिंग्स आणि शुभेच्छा पाठवल्या, काहींना न चुकता फोन केले,  टिव्ही वर काही खास कार्यक्रम पाहिले आणि ठरवलं आज हा ब्लॉग़ लिहायचाच. विषय तसा म्हटंल तर साधा आहे आणि म्हटंल तर  गंभीर!