Sunday, August 31, 2014

अच्चुत गोडबोले.. simply genius!

31st ऑगस्त 2014:  तुम्ही अच्युत गोडबोले नावाच्या रसायना विषयी खुप एकलेले
असेल वाचलेल देखिल असेल; मला ही त्यांच्या विषयी खुप कुतुहुल होतं आणि ते नेहमीच रहाणार आहे... एखादी व्यक्ती इतकी मोठी कशी होवु शकते, झपाटल्या सारखं काम कशी करु शकते.. ग्रेट माणसं म्हणजे नेमकी कोणती? त्यांची विचारसरणी कशी असते, त्यांच्यावर प्रभाव कुणाचा असतो, त्यांची ध्येयं कोणती असतात,  ही माणसं कशी घडतात!  या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला अच्चुत गोडबोलेंचा - महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये आज आलेला 'या वळणावर" हा लेखत मिळतील .. जरुर वाचा.... (तुमच्या सोयी साठी खाली देत आहे).