Contact

माझ्याशी संपर्क करण्यासाठी:

वैयक्तिक इमेल पाठविण्यासाठी माझा Email ID आहे nitinpotdar@yahoo.com
Official Emails साठी माझा Email ID आहे nitin@jsalaw.com

https://www.facebook.com/nitin.potdar.90

शक्यतो पहिल्यांदा मला इमेल वरुन तुमची छोटी ओळखं दिली तर मला बोलायला सोपं जाईल.  किंवा माझ्या सेक्रेटरीशी संपर्क साधा Shirley 022 43418600

Office Address:

Nitin Potdar
Vakils House,
18 Sprott Road,
Ballard Estate,
Next to Britannia Restaurant,
Mumbai - 400001.

Residential Address:

Nitin Potdar
402-A, Sumer Trinity Tower 2,
New Prabhadevi Road
Behind Marathe Udyog Bhuvan,
Prabhadevi, Mumbai - 400025.